Tadeusz Wypych ::: blog o zwierzętach | wwww.blog.boz.org.pl
Tadeusz Wypych, Warszawa, boz@boz.org.pl
» Fundacja dla Zwierząt ARGOS
» Biuro Ochrony Zwierząt
» Ośrodek KOTERIA
klatka

Ubój rytualny »

to praktyka okrutnego uboju zwierząt gospodarskich, która objęła większość eksportowanej z Polski wołowiny. Utrzymywana przez lata w tajemnicy, ujawniona przed opinią publiczną pod koniec 2011 r., zakazana od 01.01.2013 r. Przykład działania urzędników ministerstwa rolnictwa drogą dezinterpretacji prawa unijnego i swobód religijnych, na rzecz lobby mięsnego, przeciw prawu i przyzwoitości.

Hyclostwo »

to taki układ przepisów prawa, procedur i praktyk, w którym gminy płacą za rzekomą dożywotnię opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, jednocześnie pozbywając się odpowiedzialności za to, co sie z nimi dzieje po wyłapaniu. Dlatego mamy coraz więcej bezdomnych zwierząt, a ich urzędowe zadręczanie na śmierć kosztuje gminy coraz więcej. Bo tak jest wygodnie dla urzędników i korzystnie dla przedsiębiorców i organizacji z tej branży.

Organizacje ochrony zwierząt »

Utrzymujący się od czasów PRL model ich działania, polegający na wyręczaniu administracji państwowej w dziedzinie ochrony zwierząt, nie prowadzi do likwidacji problemu bezdomnych zwierząt. Źle określone zadania publiczne przekładają się na złe działanie organizacji.