Blog o zwierzętach | wwww.blog.boz.org.pl
Tadeusz Wypych, Warszawa, boz@boz.org.pl
» Fundacja dla Zwierząt ARGOS
» Biuro Ochrony Zwierząt
» Ośrodek KOTERIA

Ubój rytualny:

Jak TK zalegalizowal ubój rytualny   22.12.2015
Trybunał ocenił pod względem moralnym czyny, co do których przyjął z góry założenie, ze muszą być moralne. Wynik takiego "pomiaru zawartości cukru w cukrze", wskazał na brak ograniczeń moralnych dla uboju rytualnego.

Liturgia zabijania zwierząt   22.12.2014
Wyrok Trybunałiu Konstytucyjnego w sprwie uboju rytualnego wzbudził konsterncaję. Religijny cel zabijania zwierząt nie mieści się w żadnym z licznych wyjątków od ogólnego zakazu zabijania zwierząt.

Profesorowie prawa przeciw ochronie zwierząt   15.09.2013
Magistrowie i doktorzy prawa bez profesury mogą spokojnie pisać całkiem dorzeczne opinie i analizy. Profesorom jest trudniej.

List otwarty do Szewacha Weissa   10.08.2013
Po tylu latach my, o wiele bardziej niz Żydzi, stoimy już po drugiej stronie tego mostu i chcemy traktować Żydów jako zwykłych współobywateli, a nie tylko jako wcielone duchy ofiar.

"Do rzeczy" o uboju rytualnym   28.07.2013
Prawicowi publicyści pobłądzili na polu bitwy o tradycyjną moralność.

Nowa faza dezinformacji   25.07.2013
Związki wyznaniowe nadużywyły wolności religijnej firmując ubój nie swoich zwierząt i nie na swoje potrzeby. To nie jest dobra pozycja startowa do pryncypialnego upominania się o wolność religijną.

Co właściwie ma być głosowane?   28.06.2013
Zakaz stosowania klatek obrotowych okazuje się dopuszczać ich stosowanie. Zaś przepis karny nie pozwoli na ogłuszanie zwierząt nawet wtedy, gdy dopuszczają to religijne normy uboju rytualnego.

Rozmowy o przestępstwie?   17.06.2013
Gdyby zmiana ustawy weszla w życie, została by zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Przyzwolenie na ubój rytualny i zakazywanie go znów po niedlugim czasie było by kolejną kompromitacją polskich władz.

O opinii prof. Bogusława Banaszaka dla Sejmu   06.06.2013
Opinia o rządowym projekcie przywrócenia uboju rytualnego dostrzega potrzebę ograniczenia go do potrzeb lokalnych. Taki kompromis jest pozorny, bo dotyczy działalności która nie mieści się w zakresie wolności religijnej.

Religia się nie opłaca, czyli koniec sporu o ubój rytualny   31.03.2013
Tak wynika z konfrontacji stanowiska Ministra Administracji i Cyfryzacji, który sprzyja wolnościom religijnym, ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który sprzyja przemysłowi mięsnemu.

Stanowisko prawne Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej   24.03.2013
Opinia prawna jaką posługuje się Muzułmański Związek Wyznaniowy w RP potwierdza, że zezwolenie na ubój rytualny dla eksportu takiego miesa, jest na gruncie prawa wykluczone.

Opinia o projekcie zmiany ustawy o ochronie zwierząt   31.01.2013
Projektowana przez min. Kalembę zmiana ustawy o ochronie zwierząt jest bezcelowa i sprzeczna z prawem europejskim. Nie prowadzi do stanu, w którym deklarowane w uzasadnieniu do projektu cele mogły by być legalnie osiągniete oraz narusza zobowiazania traktatowe Polski.

Kiepski pomysł prof. Czaplińskiego   15.01.2013
Przewidziana rozporządzeniem unijnym prawna ochrona zwierząt miała by być w Polsce ograniczona w wyniku czynu naruszającego to właśnie rozporządzenie.

Samuel Dombrowski o uboju rytualnym (referat z 1998 r.)   15.01.2013
"(...) Godne podziwu jest bogactwo pomysłów naszych odpowiedzialnych [władz niemieckich], z jakim mimo jednoznacznej sytuacji prawnej i orzecznictwa wyjątkowe zezwolenia na ubój rytualny bez znieczulenia wydawane są bez uprzedniego zbadania okoliczności (...)".

Przeciw Semitom czy przeciw szwindlom?   01.01.2013
Prawdziwych antysemitów jest w Polsce garstka. Może tylu, ilu prawdziwie ortodoksyjnych Żydów. Taki konflikt z pewnością nie wystarczy by zasłonić nielegalny biznes.

Religijne uprawnienie do uboju rytualnego?   13.12.2012
Zalegalizowanie praktyki sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie jest możliwe, zaś dyskusja nad zalegalizowaniem uboju bez ogłuszania z powodów gospodarczych jest, z punktu widzenia przepisów prawa, bezprzedmiotowa.

Prezydent RP o uboju rytualnym   02.10.2012
Prezydent RP w sprawie uboju rytualnego zajął jednoznaczne stanowisko już rok temu, podcczas spotkania z Konferencją Europejskich Rabinów.

Prezes NSA nie widzi problemu z ubojem rytualnym 05.07.2012
Niekonstytucyjność rozporządzenia widać "gołym okiem" a argumenty jego zwolenników nie zostały wyłożone w żadnej rzetelnej analizie prawnej.

Ministerialna dezinformacja 28.05.2012
Komunikaty MRiRW korzystają z autorytetu władzy państwowej i zaufania do niej. Ich weryfikacja słowo po słowie pokazuje, że niesłusznie.

Ubój bez ogłuszania – aspekt religijny 29.04.2012
Jeśli ktoś twierdzi, ze problem dotyczy wolności religijnej, to rozciąga pojęcie uzewnętrzniania religii na uzewnętrznianie mięsa.

Ubój bez ogłuszania – komunikat MRiRW 29.04.2012
Osnową tworzonych w Ministerstwie interpretacji prawnych jest pogląd, ze samo odnoszenie się w treści aktu do okoliczności faktycznych tworzy dla nich podstawę prawną.